Dövlət orqanlarına (Vergi, DSMF, Statistika, Məşğulluq) aylıq, rüblük və illik hesabatların göndərilməsi və ödənişlərin edilməsi;
Aylıq əmək, ezamiyyət və məzuniyyət haqlarının hesablanması;
Rəhbərlik üçün mənfəət-zərər, balans, cash flow və digər maliyyə hesabatlarının hazırlanması;
Elektron sənədlərin (qaimə, akt və s.) hazırlanması və göndərilməsi;
Bank əməliyyatlarının və ödənişlərin həyata keçirilməsi;
Əsas vəsaitlərin və digər aktivlərin uçotunun aparılması, amortizasiyasının hesablanması;
İnventarizasiyanın aparılması və aktlaşdırılması;
Dövlət orqanları ilə yazışmaların aparılması, vergi yoxlamaları zamanı müəssisənin mənafeyinin müdafiə olunması və maliyyə sanksiyalarının qanunla qarşısının alınması;
Vergi tərəfindən aparılan kameral yoxlamaların araşdırılması, kameral vergi uyğunsuzluqlarının vergi ödəyicisinin xeyrinə aradan qaldırılması;
Mühasibatlıq və Vergi qanunvericiliyinə əsasən konsultasiyaların verilməsi.