İşçilərin əmək müqavilələrinin hazırlanması
Elektron sistemdə əmək müqavilələrinin yerləşdirilməsi
Aylıq əmək haqqı tabellərinin işlənməsi
Məzuniyyət günlərinin hesablanması
Kadr kargüzarlığının təşkili və aparılması
Daxili nizam-intizam qaydalarının, təşkilatdaxili əmrlərin və digər zəruri sənədlərin hazırlanması