Müxtəlif sahələr üzrə müqavilələrin hazırlanması, təqdim olunmuş müqavilə layihələrinə dair yazılı rəylərin verilməsi, müqavilə öhdəliklərinin müəyyən olunması və ya müqaviləyə xitam verilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi;
Xarici şəxslər və ya şirkətlərlə bağlanılacaq müqavilələrin tələb olunan xarici dildə tərtib olunması;
Vergi, gömrük, mülki, əmək, miqrasiya və digər hüquq sahələri üzrə xidmətlər;
Baş verə biləcək hüquqi risklərin vaxtında qarşısının alınması;
Məhkəmələrdə və bütün dövlət orqanlarında təmsilçilik, habelə təşkilatın maraqlarının müdafiəsi;
Daxili sənədləşmə, kargüzarlıq və arxivləşmə işinin qanunauyğun aparılmasına nəzarət.