Aktivlərin və biznesin qiymətləndirilməsi
Biznes plan hesabatının hazırlanması
Maliyyə modelinin hazırlanması
Şirkətlərin birləşmə və alınma əməliyyatları üzrə məsləhət
Şirkətlərin alışı ilə bağlı geniş miqyaslı maliyyə təhlili
Biznesin satışı və alışı müqavilələrinə dair məsləhət
Birləşmə sonrası inteqrasiya barədə məsləhətlər
Şirkətlərin birləşmə və alınma əməliyyatları üzrə razılaşdırılmış prosedurların yoxlanılması