Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsis edilməsi (möhür, asan imzanın alınması və bank hesablarının açılmasına qədər tam xidmət)
Səhmdar Cəmiyyətlərin təsis edilməsi
Xarici hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliyinin təsis edilməsi
Özəl ümumtəhsil müəssisələrinin nizamnaməsinə rəy alınması və təsis edilməsi
Lisenziyaların (icazələrin) alınması
İSO 9001, 14001 və 45001 keyfiyyət sertifikatlarının alınması
Hüquqi şəxsin ləğv edilməsi
Hüquqi şəxsin müflis elan edilməsi
Alqı-satqı, icarə, xidmət, podrat, kredit və s. müqavilələrin hazırlanması və ya xitamı
Beynəlxalq müqavilələrin hazırlanması
Müqavilələr üzrə rəy verilməsi və ya müqavilə bağlanmasında müşayiət
Təşkilatlarda hüquqi auditin keçirilməsi və nəticəsinə dair rəy verilməsi
Əmtəə nişanının alınması, patentləşdirmə
Qlobal patentləşdirmə
Borc öhdəliklərinin hüquqi müstəvidə iddiaçı və cavabdeh qismində həll edilməsi
Vergi öhdəliklərinin hüquqi müstəvidə həll edilməsi
İş yerlərinin və işçilərin attestasiyası