İş icazəsinin alınması və uzadılması
Müvəqqəti yaşayış icazəsinin alınması və uzadılması
Viza dəstəyi
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının alınması
Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayış icazəsinin alınması